Mornar motorist

K strokovnemu izpitu za pridobitev naziva "Mornar - motorist" lahko pristopi kandidat

Po opravljenem izpitu kandidat pridobi pooblastilo o nazivu "Mornar - motorist" s katerim sme

Kurikulum za strokovni del izpitnega programa za naziv "Mornar - motorist v obalnem morju" obsega

Zakaj opraviti izpit za pridobitev naziva Skipper - Mornar Motorist?

Dodatni stroški

Ispit za čamac

VHF GMDSS

Celinske vode

Mornar motorist